Skip to main content

Integritetspolicy

Dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Våra kunders integritet är viktigt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter. GRUPPRESOR I VÄRMLAND AB (556242-4274) utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR.

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss via telefon: 054-18 72 50 eller e-post: info@gruppresor.se

GRUPPRESOR I VÄRMLAND AB
Norra Strandgatan 1, 652 24 KARLSTAD
Organisationsnummer: 556242-4274
054-18 72 50 | info@gruppresor.se
www.gruppresor.se

Personuppgiftsansvar
GRUPPRESOR I VÄRMLAND AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats och när du bokar en resa med oss i butik eller via telefon. Det är frivilligt att lämna sina personuppgifter, men i vissa fall så har vi ingen möjlighet att verkställa en resa om du inte lämnar dina personuppgifter till oss.

Vi samlar inte in personlig information från någon via utomstående företag.

Insamling av personuppgifter

Uppgifter som samlas in i samband med bokning och resa
När du bokar en resa med oss samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna genomföra din beställning. De uppgifter vi samlar in är namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post), födelsedatum, kön, passuppgifter, eventuella allergier, specialkost och annan medicinsk information som kan vara relevant för din resa. Om bokningen omfattar barn samlar vi in samma uppgifter som ovan rörande barnet.

Deltagarlistor med namn samt bostadsort kommer att delas ut i bussen på resor som är 5 dagar eller längre.

Vid bokning förekommer att en person lämnar uppgifter om flera personer i ett resesällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna till oss har samtliga resenärers samtycke för att lämna ut uppgifterna. 

När du genomför en resa med oss samlar vi också in uppgifter gällande bokningen dvs. bokningsnummer, resmål och reslängd. Viss information rörande dig kan komma att överföras till tredje part, också i land utanför EU. Detta sker genom att informationen aktivt skickas till våra lokala samarbetspartners för bokning av flyg, boende, transporter, rederier etc. För länder utanför EU kan annan lagstiftning gälla beträffande skydd av dina personuppgifter.

På våra resor kan vi ta bilder som kan komma att publiceras i våra sociala medier och på vår hemsida, vill du inte synas kan du när som helst kontakta oss så raderar vi dig.

Uppgifter som samlas in vid tävlingar och när du prenumererar på vårt nyhetsbrev 
Om du väljer att vara med i våra tävlingar ex. vid mässor eller prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar vi in din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrev till dig och för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till just dig. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig de erbjudanden som vi tror att du har störst intresse och nytta av.

Uppgifter som samlas in när du besöker vår hemsida
När du använder vår hemsida samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten genom statistikverktyget Google Analytics för att få information om hur besökare använder webbplatsen, t ex hur de hittade webbplatsen, vilken tid på dygnet de besökte den, vilka sidor de besökt. Informationen använder vi för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när du besöker oss. Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier Facebook och Instagram. 

Cookies
Vi använder oss av cookies på vår hemsida, som är små bitar av information som förbättrar din upplevelse. Dessa cookies kan raderas av dig från din dator om du så vill. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan ändra i webbläsaren så att den inte accepterar detta.

Rättslig grund och överföring av dina personuppgifter
Vi behandlar i huvudsak dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal d.v.s. leverera de resetjänster du beställt av oss. Vi behandlar även uppgifter med stöd av samtycke samt för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. 

Uppgifter som samlas in och överförs i samband med bokning och resa 
När du bokar en resa med oss används dina uppgifter för att ställa ut biljetter och resedokument samt boka hotell och aktiviteter. Uppgifterna lämnas ut till de leverantörer vi samarbetar med för att tjänsten ska kunna levereras (flygbolag, hotell, rederier, leverantörer av aktiviteter etc.). Överföring till tredje land sker om du reser till ett land som inte är medlem i EU eller EES. 

När du har bokat en resa med oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och viktig information om din resa. Vi använder oss av personliga brev och e-post. 

Vi använder också uppgifterna för bokföring. 

Hur länge sparas personuppgifterna 
Vi sparar uppgifterna vi samlar in i vår kunddatabas och vårt bokningssystem. Personuppgifterna sparas i 5 år om du inte samtyckt till att vi sparar dina uppgifter längre. Om du inom 5 år från hemkomsten gör en ny beställning av resa kommer uppgifterna från tidigare beställningar från oss sparas i ytterligare 5 år.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina uppgifter så länge du väljer att fortsätta ta emot kommunikation från oss. 

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, kontakta oss på info@gruppresor.se eller via telefon 054-18 72 50 så får du ett registerutdrag. 

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet sker utan samtycke. All annan behandling sker med stöd av samtycke, du kan närsomhelst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras eller rättas. 

GRUPPRESOR AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats www.imy.se finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).

Fritextsökning