Skip to main content

Europeiska ERV

Europeiska ERV är en av Sveriges största aktörer på den svenska marknaden för reseförsäkringar. Vi har därför valt att samarbeta med dem när det gäller reseförsäkringar. Vi kan hjälpa till med både avbeställningsskydd och reseförsäkring, så att ni har hjälp både före och under resan. Försäkringarna ska tecknas i samband med bokning.

Här nedan får du lite information om de båda försäkringarna.
 

Avbeställningsskydd

Med Europeiska ERVs avbeställningsskydd får du pengar tillbaka om något plötsligt eller oväntat händer som gör att du inte kan åka iväg på din resa eller om själva syftet med din resa blir förstört. Försäkringen är mer omfattande än de flesta avbokningsskydd som finns i betal- och kreditkort och du betalar ingen självrisk.

Du kan avboka på grund av:

 • Sjukdom & olycksfall.
 • Plötsliga och oförutsedda händelser - t.ex. din redan beviljade semester blir indragen eller ditt husdjur blir akut sjukt och måste opereras.
 • Något händer i din bostad, t.ex. inbrott, vattenskada eller brand som gör att du inte kan resa.


Bra att veta om försäkringen:

 • Avbokningen ska kunna styrkas med intyg från läkare, polis eller annan opartisk person.
 • Försäkringen ska tecknas och betalas inom två dagar från det att anmälningsavgiften eller hela resan har betalats. Om denna tid har passerat, kontakta resebyrån.
 • Datum för utresan måste vara minst tre dagar fr.o.m. dagen då du tecknar försäkringen.
 • Kan tecknas även om de som reser ihop inte är skrivna på samma adress.

 

Reseförsäkring Plus

ERVs starkaste försäkringsskydd som passar för par, familjer, singlar och seniorer som vill ha extra trygghet på resan. Grundskyddet täcker fler eventuella skadehändelser än övriga försäkringar och har även högre ersättningsnivåer på flera moment.
 

Grundskyddet innehåller bland annat:

 • Missad avresa – Kom ikapp din resa om något plötsligt och oförutsett händer som gör att du missar din avresa eller anslutningsflyg.
 • Förstörd semester – Ersättning för förstörda semesterdagar om något händer som grusar dina semesterplaner, t.ex. öroninflammation på sol- och badresan eller bruten handled på golfresan.
 • Ny resa – Blir du sjuk eller råkar ut för en olycka och blir sängliggande på sjukhus mer än halva resan, kan du och två medresenärer eller hela familjen få en helt ny resa.
 • Självriskskydd – Självriskersättning från första kronan om något händer med din bil/bostad medan du är bortrest. Hyr du bil på semestern ersätter vi självrisk eller skadekostnad om något händer.
 • Försening – Ersättning om du blir mer än tre timmar försenad på ut- eller hemresan. Gäller även försenat bagage på utresan, då utan karenstid.
 • Evakuering – Skulle du befinna dig någonstans där det inträffar en naturkatastrof eller terrorhandling hjälper vi dig till en säkrare plats.


Möjlighet att beställa försäkring ges i samband med bokning, kontakta resebyrån.

Fritextsökning