Skip to main content

Covid-19 information

Res tryggt med oss!

Tillsvidare är våra platser på resorna begränsade så att avstånd kan hållas. Alla resenärer kommer att få bestämda platser, som behålls under hela resan. Dessa restriktioner kan komma att ändras beroende på det aktuella smittläget. Det finns inte några formella restriktioner för hur många som får färdas i en turistbuss, men för oss är det viktigt med en trygg resa.

Vi värnar givetvis om såväl våra resenärer som våra medarbetare. Vid minsta sjukdomssymptom håller vi oss hemma och vi förväntar oss detsamma av er. Det handlar om ömsesidig respekt.

Vi städar bussarna varje dag och efter varje resa. I dagsläget finns inga krav på munskydd i bussen men eventuella restriktioner kan förekomma utifrån olika länders bestämmelser. I våra Setra-bussar har vi nya luftfilter för att minska risken för covid-19-spridning. De nya aktiva filtren från Daimler Buses ökar effektiviteten i luftkonditioneringen. Dessa flerskiktade och högpresterande partikelfilter har ett antiviralt funktionellt skikt som filtrerar bort upp till 99% av de finaste aerosolerna.

Som resenär har du ett eget ansvar. Att införskaffa handsprit och munskydd åligger resenären på resan.


Viktig information inför resor 2021

På de resor där vi besöker sevärdheter, museer, dryckesprovningar etc., vill vi uppmärksamma att mycket kan bli annorlunda. T.ex. kan ett besök ta längre tid för att gruppen måste delas upp, det kan behövas två till tre guider i stället för en etc. Det betyder att resornas program kan behöva ändras och att det även kan påverka priset.

Vi strävar efter att hålla er så informerade som möjligt, men av förklarliga skäl är mycket oklart så här långt i förväg. Det som gäller på ett besöksmål nu kan komma ändras mer än en gång innan avresa, beroende på utvecklingen och följderna av covid-19.


Trygg bokning

För att underlätta för dig som kund har vi tillfälligt ändrat våra bokningsvillkor (t.o.m. 2021-07-31). Du har möjlighet att fritt avboka eller boka om din resa fram till 60 dagar innan avresan. Skiljer sig priset justeras det utefter den nya resans pris. Fram till 60 dagar innan avresan behöver du heller inte betala någon anmälningsavgift.

Vi följer självklart myndigheternas rekommendationer. Vid avrådan från UD att inte resa, återbetalas alltid inbetalt belopp.


Information från UD

Utgångspunkten är att Utrikesdepartementets bedömning är den som gäller. Enligt paketreselagen har en resenär som köpt en paketresa rätt att avboka utan kostnad om det är farligt eller inte tillrådligt att åka till resmålet.

Resor som är planerade i närtid
Om det inträffar extraordinära eller oundvikliga händelser på ett resmål som i stor utsträckning påverkar resan så har resenären rätt att avboka resan utan avbokningsavgift. 

Resenärer som skulle ha rest till ett land eller region som nu omfattas av avrådan har i och med detta rätt att avboka och få hela resans pris återbetalt.

Om en kund avbokar en resa innan UD har gått ut med en avrådan gäller vanliga avbokningsregler. I så fall är det kunden som gör ett eget val att avboka, utan ersättning. En avbokning räknas som ett hävande av avtal, och det finns alltså inte längre något avtal om resa mellan kunden och företaget. Om det därefter kommer en avrådan är oväsentligt i det fallet.

Resor som är planerade längre fram
För att resenärerna ska ha rätt att avboka en resa längre fram i tiden förutsätts att det med säkerhet går att konstatera att resmålet påverkas vid tidpunkten för aktuell resa.

En avrådan från UD tas bort när läget bedöms vara säkrare och det går därför inte att avboka resor långt fram i tiden med hänvisning till en nu gällande avrådan.

Fritextsökning